Pages Navigation Menu
Advertisement

Viktigt att fylla i hälsoenkäten!

Share Button

Som ett led i att kunna fortsätta att ha starka, snygga och friska hundar är det nu dags att fylla i SRBS hälsoenkät. Ett högt deltagande är mycket viktigt för att få ett användbart resultat och vi ber er alla fylla i en enkät per hund. Tack på förhand!

Det är nu dags för revidering och utvärdering av RAS för våra två raser. RAS står för ”Rasspecifika avelsstrategier” och ska vara ett stöddokument till hur vi ska tänka i vårt avelsarbete.För att samla så mycket information vi kan har vi utformat en hälsoenkät som vi behöver er hjälp med. Den ger oss ett ovärderligt verktyg att utvärdera hälsostatusen på våra hundar och se om det finns några skillnader nu mot förr som vi måste arbeta mer med i avelsarbetet.

Enkäten går att lämna helt anonymt! Vi kommer inte att aktivt spåra några lämnade uppgifter. Det viktiga är att få ett tvärsnitt av populationen och inte peka ut visa individer eller blodslinjer. Därför är det viktigt att vi är öppna och ärliga i våra beskrivningar. Detta för att få en rättvisande bild. Vill du lämna namn eller annat så är det fritt att göra så men kom ihåg att inte nämna någon annan än dig själv eller din hund med namn.
Det är intressant att få information om alla hundar som finns registrerade i Sverige, även de som avlidit och de som är helt friska. Ju fler svar vi får desto rättvisare blir utvärderingen.

Fyll i en enkät per hund! Du hittar enkäten i PDF-format här. Enklast är att ladda ner enkäten, fylla i den direkt i datorn, spara ner den och bifoga den i ett mail till Jenny Westman. Vill du hellre skriva ut enkäten och skicka den per brev så är adressen Jenny Westman, Kvarnbrånet 10, 922 92 Vindeln. Senast den 31/8 behöver vi ha materialet för sammanställning.

Problem att ladda hem filen eller andra tekniska problem? Kontakta webbredaktören så försöker vi att lösa det!

Följ
Få nyheter direkt till din e-postadress.

Join other followers

Powered By WPFruits.com