Aktiviteter / Jaktprov

Jaktproven för bracco och spinone är indelade i tre delar – fält, vatten och apportarbete. Vattenprovet går ofta under namnet ”eftersöksprov”. Under detta bedöms hundens vattenpassion samt dess förmåga att apportera fågel i vatten. För att få starta på fältprov krävs ett godkänt prov på vatten. Provet måste förnyas vid uppflyttning av klass.

För att din hund ska kunna erhålla pris på fältprov krävs det att hunden självständigt hittar fågel som den fattar stånd för. Hunden ska sedan under jägarmässiga former stöta upp fågeln så att den medföljande skytten har möjlighet att fälla viltet. Fältprov kan ske i olika miljöer – på fjäll, i skog eller på fält.

På SKF:s hemsida finns en provkalender. Där kan du se vilka ordinarie prov som är planerade under året. Du kan även ordna så kallat ”särskilt prov” där du själv anskaffar provmark, domare och provledare. Läs mer om anvisningar för ansökan/anmälan om prov samt provredovisning för rasklubbar via pdf-fil här. SRBS anordnar ett antal prov varje år. Dessa läggs in i kalendariet eftersom allt datumen är satta.

För att lyckas på jaktprov är grundlydnad A och O.

För att anmäla din hund till ett jaktprov använder du enklast den ifyllningsbara pdf-blanketten som du hittar här. Fyll i fälten direkt på din dator, spara därefter ner filen och bifoga den i ett mail till jaktprovsansvarig, Jocke Nordell. Jocke kan även nås på mobilnummer: 072 325 23 56. Inom ett par dagar kommer du att få en bekräftelse på din anmälan.

OBS!
För prov i SRBS regi ska skriftlig anmälan, inklusive betalning, vara klubben tillhanda senast 4 veckor före det aktuella provdatumet. Exempel: Om provet är på en helg så måste komplett anmälan – samt betalning – vara till klubben senast på fredagen fyra veckor före det aktuella datumet.