Klubbinfo / Klubbens historia

Det började 1982…

Den första spinonen hämtades till Sverige 1982 av Agneta Pamp och Franco Filliol, Kennel Bonbon. Mellan åren 1984-1987 föddes det fyra kullar ur två kombinationer.

Så småningom bildades en intresseförening, ’’Spinoneföreningen’’, och nyblivna spinoneägare från norr till söder reste och träffades för att bland annat lära sig mer om rasen, vara med på träning, utställning och fjällresor. Föreningen gav också ut en tidning. Ett första styrelseprotokoll finns från 1988 och med det som utgångspunkt firade SRBS 30-årsjubileum 2018.

1994 kom den första bracco italianon till Sverige och var mycket välkommen till intresseföreningen som senare omvandlades till Svenska rasklubben för bracco italiano och spinone, SRBS.

Från att tidigare tillhört Svenska vorstehklubben bildade SKK 1996 en ny specialklubb ’’Specialklubben för Övriga Fågelhundar som nu är Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, SKF där SRBS ingår.

Den första spinonen kom till Sverige 1982.