Raserna

Spinone        |      Bracco italiano

Raser med lång historia

Bracco italiano och spinone är två mycket gammal italienska raser som under hundratals år har använts för fågeljakt. Under årens lopp har de utvecklats i takt med jaktens olika behov.
Den som väljer någon av dessa raser gör det förmodligen utifrån rasernas mentalitet och jaktegenskaper.
I hemlandet Italien registreras det cirka 700–800 braccovalpar/år och cirka 600–700 spinone valpar/år.
Bracco italiano och spinone sorteras in under rasgrupp sju och tillhör den kontinentala stående fågelhundsgruppen.