Raserna / Bracco Italiano

Bracco italiano är, precis som spinone, en mycket gammal italiensk ras som finns avbildad på fresker från 1300-talet. I FCI:s klassificering sorterar braccon in under grupp sju, stående fågelhundar och det är en härdig och intelligent hund lämpad för all sorts fågeljakt.

Under den här fliken har vi samlat en mängd fakta och information om rasen. Här hittar du till exempel den fullständiga arbetsbeskrivningen och rasstandarden, liksom rasens historia.

Trevlig läsning!