På denna sidan kommer SRBS att publicera senaste nytt, information samt artiklar om sjukdomar som berör bracco och spinone.

Viktig artikel om njursjukdom hos bracco
Amanda Inmans forskar, skriver och har föreläsningar för att dela med kunskaper om sjukdomens processer i hundkroppen.
För att läsa Amandas artikel samt vad amyloidos är för sjukdom, klicka på de gröna knapparna till höger för att öppna ny sida.
Spinone kan nu testas för Cerebellar ataxi (CA) utanför UK:
Labogen är EU  laboratorium som kommer att bearbeta alla svabbprover från länder utanför Storbritannien.
The Kennel Club Genetics Centre hos University of Cambridge är partner med vars europeiska laboratorium Labogen kommer att bearbeta svabbproverna.
För att beställa dina svabbprover tryck på den gröna knappen till höger:

 

Ni har väl inte missat att ni nu kan registrera kliniska ED-fall hos SKK? 

Kliniska fall registreras oavsett ålder samt bidrar med viktig information för avelsarbetet.

För att läsa mer, klicka på den gröna knappen till höger.

Genom att klicka på den nedersta knappen, kan ni även läsa om hur man går tillväga för att registrera och få tillgång till blankett med ett medgivande för registrering.