Spinone / Rasstandard

FCI nr 165
Originalstandard 1992-04-03
FCI-standard 1998-12-04 (engelska)
SKK:s standardkommitté 2000-05-03, 2016-08-09

Ursprungsland/Hemland: Italien
FCI-klassifikation: Grupp 7, sektion 1:3, med arbetsprov

BAKGRUND/ÄNDAMÅL

Historiska bibliografier beskriver en italiensk hund med raggig päls som troligen är en föregångare till dagens spinone. Fransmannen Sélincourt skrev 1683 i sin bok Le parfait chasseur (Den perfekte jägaren) om en raggig hund från Piemonte i Italien. Under medeltiden kan man finna hundtypen väl representerad i välkända konstnärers alster. Bäst känd är en freskomålning från 1400-talet av Andrea Mantegna som finns i hertigpalatset i Mantua.

HELHETSINTRYCK

Spinone skall ha robust, fast och kraftfull kroppsbyggnad, kraftig benstomme, välutvecklad muskulatur och strävt hårlag.

VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN

Kroppen skall vara nästan kvadratisk. Kroppslängden skall vara densamma som mankhöjden. En kropp som är 1-2 cm längre tolereras. Huvudets längd skall vara densamma som 4/10 av mankhöjden. Huvudets bredd, mätt vid okbågarna, skall vara mindre än halva huvudets längd. Ländpartiets längd skall något underskrida 1/5 av mankhöjden.

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR

Spinone är till sin natur sällskaplig, lugn och tålmodig. Rasen är en uppskattad jakthund i alla sorters terräng. Den är mycket uthållig och kan tveklöst ta sig genom taggig undervegetation eller kasta sig i kallt vatten. Rasen är av naturen en utmärkt apportör. Spinone har en säregen fallenhet för ett snabbt och långsträckt trav.

HUVUD

Skallens och nospartiets plan skall divergera.

Skalle

Skallen skall ha oval form med sidor som sluttar mjukt likt ett tak. Nackknölen skall vara mycket välutvecklad och hjässkammen väl markerad. Pannan skall inte ha någon framträdande utbuktning, varken uppåt eller framåt. Ögonbrynsbågarna skall inte vara  för framträdande. Pannfåran skall däremot vara mycket tydligt framträdande.

Stop

Stopet skall vara knappt markerat.

ANSIKTE

Nostryffel

Nostryffeln skall vara mycket stor och placerad i nosryggens förlängning. Den skall ge ett något tryffelaktigt intryck och vara rundad i den mycket tjocka övre delen. Färgen skall vara köttfärgat rosa hos vita hundar, något mörkare hos vita och orange hundar och kastanjebrun hos hundar med brun skimmelfärg. I profil skall nostryffeln skjuta ut framför läpparna. Näsborrarna skall vara stora och uttalade.

Nosparti

Nospartiet skall vara lika långt som skallen. Djupet, mätt på mitten av nosen, skall motsvara en tredjedel av nospartiets längd. Nosryggen skall vara rak eller svagt konvex. Nospartiets sidor skall vara parallella så att nosen framifrån sett ser fyrkantig ut.

Läppar

Läpparna skall vara tämligen tunna och under nostryffeln skall de bilda en öppen vinkel. I främre delen skall läpparna vara rundade för att sedan bli längre och täcka underkäken ner till läppfickorna. Nospartiets nedre profil bildas av överläpparna vars lägsta punkt skall vara de tydligt markerade läppfickorna.

Käkar/Tänder

Käkarna skall vara kraftfulla och normalt utvecklade. Mitt på underkäken finns en svag böjning i längdriktningen. Tänderna skall vara kompletta, väl ansatta i käken och sluta i antingen sax- eller tångbett.

Kinder

Kinderna skall vara flata.

Ögon

Ögonen skall vara stora. De skall vara placerade brett isär och nästan horisontellt. Ögonen skall vara närmast runda, varken framträdande eller djupt ansatta. Ögonlockskanterna skall sluta väl an mot ögonen. Färgen skall vara ockra, mer eller mindre mörk beroende på hundens pälsfärg.

Öron

Öronen skall vara närmast triangelformade och deras längd skall inte överstiga den undre delen av halsen med mer än 5 cm. På bredden skall öronen nå från ansättningen på huvudet nära nacken till halva okbenet. Framkanterna skall ligga väl an mot kinderna och inte vara vridna men inåtböjda. Öronspetsarna skall vara svagt rundade. Öronen skall nästan alltid bäras lågt och ha mycket liten möjlighet till lyft. Öronbrosket skall vara tunt. Öronlapparna skall vara täckta av tät päls blandad med längre, gles päls som blir tätare mot kanterna.

HALS

Halsen skall vara kraftfull och muskulös, med tydligt markerad nacke och harmonisk övergång i skulderpartiet. Längden skall inte vara mindre än 2/3 av huvudets längd. Halsens omfång skall närma sig 1/3 av mankhöjdsmåttet. På strupens nedre del skall finnas två svagt utvecklade hakpåsar.

KROPP

Kroppsformen skall nästan vara kvadratisk.

Överlinje

Rygglinjens profil från den svagt markerade manken skall först gå nästan rakt längs den främre delen av ryggen för att sedan övergå i en svagt konvex linje mot länden tills den förenar sig med det stadiga, väl välvda ländpartiet.

Manke

Manken skall inte vara för hög. Skulderbladstopparna skall vara väl åtskilda.

Ländparti

Ländpartiet skall vara brett, svagt konvext och ha välutvecklad muskulatur. Det skall vara ungefär lika långt som brett.

Kors

Korset skall vara brett, långt muskulöst och sluttande. Vinkeln från höftbenen mot horisontalplanet skall vara 30-35 grader.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara bred, djup och väl rundad mitt på där omkretsen är som störst. Den skall sedan märkbart avta ner mot bröstbenet men inte så mycket att bröstkorgen blir kölformad. Bröstkorgen skall minst nå ner till armbågarna. Revbenen skall vara väl välvda, snedställda och med brett avstånd emellan. De bakre, ”falska”, revbenen skall vara långa, snedställda och väl öppna.

Underlinje och buk

Underlinjen skall vara horisontell och endast svagt uppdragen i bukdelen.

SVANS

Svansen skall vara naturlig och tjock, speciellt vid roten. Den skall inte ha behäng. Svansen skall bäras horisontellt eller nedhängande och inte röra sig mycket i sidled under trav. Om svansen kuperas för jaktändamål och av hälso- och djurskyddsskäl så måste den ändå ha en längd på 15–25 cm från roten.
Svanskupering är förbjuden i Sverige!

FRAMSTÄLL

Framifrån sett skall benen vara fullständigt parallella och vertikalt ställda mot marken. Sedda i profil skall frambenen vara vertikala och mellanhänderna svagt sluttande.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara kraftfulla och långa. Längden skall motsvara 1/4 av mankhöjden. De skall vara vinklade cirka 50° mot horisontalplanet. Skulderbladstopparna skall inte ligga särskilt nära varandra. Skuldrorna skall vara fullständigt fria under rörelse och ha välutvecklad muskulatur. Vinkeln mellan skuldra och överarm skall vara cirka 105°.

Överarm

Överarmarna skall vara välmusklade och slutta med cirka 60° mot horisontalplanet. De skall vara nästan parallella med kroppens medellinje.

Armbåge

Armbågarna skall vara parallella med kroppens medellinje. Armbågsknölarna skall ligga något framför en lodrät linje dragen från skulderbladens bakre del. Avståndet från armbågarna till marken skall motsvara hälften av mankhöjden.

Underarm

Underarmarna skall i längd något överstiga 1/3 av mankhöjden. De skall vara lodrätt ställda, sedda både framifrån och från sidan. Benstommen skall vara kraftig. Underarmarnas bakre senor skall vara kraftigt uttalade och tydligt avteckna sig så att fåran mellan sena och benstomme klart framträder.

Handlov

Handlovarna skall jämnt följa i underbenens vertikallinje. Ärtbenet skall vara väl framträdande.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara flata och sedda framifrån skall de jämnt följa underbenens vertikallinje. Från sidan sett skall de slutta något. Längden skall ungefär motsvara 1/6 av frambenets hela längd upp till armbågen.

Framtassar

Framtassarna skall vara kompakta och runda med välvda och väl slutna tår. De skall vara täckta av kort, tjock päls. Även huden mellan tårna skall vara hårbeklädd. Trampdynorna skall vara smidiga och hårda samt mer eller mindre pigmenterade beroende på pälsfärg. Klorna skall vara starka och böjda mot marken. De skall vara välpigmenterade men aldrig svarta.

BAKSTÄLL

Helhet

Sett från sidan skall sittbensknölarna vara lätt framträdande, alla leder välvinklade mot varandra och hasorna lodrätt ställda mot marken. Sett bakifrån skall benen vara parallella och lodrätt ställda mot marken.

Lår

Låren får inte vara kortare än 1/3 av mankhöjden. De skall vara breda och ha en svag lutning, uppifrån och ner liksom bakifrån och framåt. Den bakre profilen skall vara något konvex.

Underben

Underbenen skall endast vara aningen längre än lårbenen. Vinkeln skall vara 55–60° under horisontallinjen. Musklerna i den övre delen skall vara smidiga, fåran mellan akillessenan och benet skall vara tydligt markerad.

Has/hasled

Haslederna skall vara mycket breda. Avståndet mellan hasleden och marken skall vara cirka 1/3 av mankhöjden. Vinkeln mellan underben och mellanfot skall vara cirka 150°.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara starka och torra. Deras längd skall motsvara avståndet mellan hasleden och marken. De skall vara lodrätt ställda mot marken, sedda från alla håll. Enkla baksporrar är accepterade.

Baktassar

Baktassarna skall vara kompakta och runda, men mer ovala än framtassarna, och ha välvda och väl slutna tår. De skall vara täckta av kort, tjock päls. Även huden mellan tårna skall vara hårbeklädd. Trampdynorna skall vara smidiga och hårda samt mer eller mindre pigmenterade beroende på pälsfärg. Klorna skall vara starka och böjda mot marken. De skall vara välpigmenterade men aldrig svarta.

RÖRELSER

Rörelserna skall vara avspända med ett ledigt steg. Under jakt är travet vägvinnande och snabbt med inslag av galopp.

HUD

Huden skall ligga stramt an mot kroppen och den måste vara tjock och smidig. Den skall vara tunnare på huvudet, strupen, i ljumskarna och armhålorna samt på kroppens bakdel. Huden skall vara mjuk på armbågarna. Under käken skall huden forma två veck, så kallade hakpåsar, vilka sedan avtar mitt på halsen. När huvudet bärs lågt kan man se det hudveck som går från yttre ögonvrån ner över kinderna. Bakre delen av vecket döljs i päls. Pigmenteringen av huden varierar beroende på pälsfärg och teckning.

PÄLS

Pälsstruktur

Pälsen skall vara 4–6 cm lång på kroppen, kortare på nos- och skallpartiet, öronen, på framsidan av benen och tassarna. På baksidan av benen skall pälsen vara grov och buskig, men aldrig bilda behäng. Långt och styvt hår pryder ögonbrynsbågar och läppar och bildar tjocka ögonbryn, mustascher och skägg. Pälsstrukturen skall vara styv, hård, tjock och tämligen platt. Det skall inte finnas underull.

Färg

Färgen skall vara rent vit, vit med orange fläckar, vit och orangeprickig (skimmel), vit med bruna (kastanjebruna) fläckar samt orange eller kastanjebrun skimmelteckning. Den önskade nyansen av brunt skall vara som hos kapucinmunkarnas kåpor. Otillåtna färger är: trefärgat, tanteckning och svart i någon form eller
kombination.

STORLEK/VIKT

Mankhöjd

Hanhund: 60–70 cm
Tik: 58–65 cm

Vikt

Hanhund: 32–37 kg
Tik: 28–30kg

FEL

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

Diskvalificerande fel:
– Svans som är tunn eller rullad över ryggen.
– Aggressiv eller extremt skygg.
– Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.
– Konvergerande plan mellan skalle och nosrygg.
– Fullständigt avpigmenterad nostryffel.
– Konkav nosrygg.
– Överbett eller uttalat underbett.
– Blå ögon.
– Svart pigmentering på huden.
– Pälsfärg som är trefärgad, tanteckning eller svart i någon form.

Nota bene: Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk konstruktion skall användas till avel.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Rasstandarden i pdf-format hittar du här. Vill du istället läsa den på engelska så hittar du den i pdf-format här.