Aktiviteter / Utställningar

Utställningar anordnas året om, av såväl special- och rasklubbar som av SKK:s länsklubbar. På SKK:s hemsida hittar du mycket nyttig information. Där hittar du också ett kalendarium över alla planerade länsklubbsutställningar.

Missa inte heller SKF:s lista över planerade special- och rasklubbsutställningar, både inofficiella och officiella.