Hem / Klubbinfo

SRBS, Svenska rasklubben för bracco italiano och spinone, är officiell rasklubb för de stående fågelhundsraserna bracco italiano och spinone. Klubben lyder under SKF, Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar och Svenska Kennelklubben. Mellan åren 2004–2007 ingick även gammel dansk hönsehund och griffon d’arret àpoil dur/korthals i SRBS, men sedan januari 2008 är klubben återigen enbart till för de två italienska raserna. Självklart är även ägare till andra raser välkomna som medlemmar men tidningen och hemsidan kommer endast att innehålla information om bracco och spinone.

Svenska Rasklubben för bracco italiano och spinone är en ideell förening och har som mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för klubbens raser genom…

  • …att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • …att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa
  • …att informera och sprida kunskap om rasernas beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • …att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
  • …att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

För den som är intresserad av vad som diskuteras inom klubben kommer mötesprotokollen att läggas ut löpande här. Information om aktuell styrelse finner du här, och under rubriken Aktiviteter kan du hålla koll på vad som är på gång. Vill du bli medlem hittar du allt du behöver veta här, och missa inte heller våra löpande nyheter.