Avel / RAS

De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Ett nytt förslag till RAS spinone har äntligen blivit klart.

Nu behöver vi era åsikter gällande arbetet med RAS spinone. Har ni något ni vill ändra, ta bort eller lägga till?
Kom gärna med förslag, som då ska skickas till iia.fehrm@telia.com.

Länk RAS spinone. 

RAS Bracco-Italiano

Målet med ras är friska och funktionella valpar.

Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD)

Sedan ett antal år har bracco italiano och spinone vid utställning i Sverige varit under observation genom särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD. Det innebär att när domare skriver sina kritiker ska de även notera och rapportera kring för rasen inrapporterade problemområden. SRD är alltså ett kommenterande komplement till rasstandarden med målsättning att öka domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.

Hos båda våra raser förekommer ibland individer med överdrivet mycket skinn vilket i sin tur kan kan generera hudproblem. Även vissa ögonproblem förekommer, exempelvis lösa och in- eller utrullade ögonkanter (entropion respektive ektropion) vilket domare ska notera. De ska också notera om hundarna som bedöms är goda och sunda.

Klubben sammanställer årligen rapporterna som sedan skickas till Svenska kennelklubben.