Pages Navigation Menu

Anordna särskilt prov

Share Button

Särskilt prov är ett komplement till de jaktprov som klubben ordnar och innebär att provdeltagarna själva anskaffar provmark. Medlem som har tillgång till lämplig provmark kan alltså ansöka om särskilt prov till SRBS. Senast sju dagar före provet måste SRBS meddela tid, plats samt provledare och domare för provet till SKF. Se därför till att lämna in din ansökan om att arrangera prov senast 14 dagar före tänkt provdatum!

Särskilt prov kan anordnas i unghundsklass, öppen klass och elitklass. Vid provet ska minst tre hundar och minst två förare deltaga.
Deltagande ekipage ska anmälas senast tre dagar före startdag på klubbens anmälningsblankett. (Blanketten fylls enklast i på datorn, sparas ner och mailas till jaktprovsansvarige.)

Provledaren handhar alla ekonomiska förehavanden kring provet. Denne tar emot anmälningsavgifter och sköter betalning av ersättning till domare och övriga funktionärer. Provledaren sköter även betalning av ev. ersättning till markägaren och lämnar avslutningsvis en ekonomisk redovisning till klubben. 

Provledaren ansvarar också för att generalprotokoll och kritiker sänds i original till jaktprovsansvarig. Denne fördelar därefter ut kritiker och resultat till deltagarna, SKF samt övriga berörda klubbar.

En blankett för ansökan om att anordna särskilt prov hittar du här. Enklast är att du fyller i PDF-dokumentet på din dator, sparar ner filen och sedan bifogar den i ett mail till jaktprovsansvarige, Kikki Ellström.

Tänk på…
…att särskilt prov inte får anordnas samma dag som någon SKF-klubb arrangerar ordinarie prov, om det ordinarie provet ligger inom en radie av 30 mil från din tänkta provplats.
…att det är du som står för alla eventuella kostnader avseende resa, boende och mat för provledare och domare i samband med provet.

Följ
Få nyheter direkt till din e-postadress.

Join other followers

Powered By WPFruits.com