Pages Navigation Menu

30-årsjubileum

Share Button

Jubileumshelg 15–16 september 2018 på Tånga hed i Västergötland

Välkommen till vårt 30-årsjubileums med en hel helg fylld av aktiviteter:
– Nationell hundutställning med möjlighet att vinna svenskt certifikat för den italienska domaren Adriana Bocca Griffa, kennel Geminorum.
– Föreläsning om bracco & spinone med Cesare Bonasegale. Han har varit oerhört betydelsefull för båda raserna i hemlandet Italien och har skrivit spaltmeter om dem båda, som bl.a. boken The noble bracco.
– Gemensam middag efter föreläsningen med buffé och dryck för endast 300 kr.
– CACIT Jaktprov på fält med alla klasser & KM för bracco Italiano & spinone för domare Niklas Niklasson & Patrik Sjöström.

Anmälan till utställningen (Sista anmälningsdag: 16/8)
Info jaktprov
• Anmälan till jaktprov: yatzy.e@telia.com (Sista anmälningsdag: 17/8)
• Anmälan till middag: larsarnej@telia.com (Sista anmälningsdag: 17/8)
Bokning av boende, ange SRBS som bokningskod. Alternativt sök på “Vårgårda” på Booking.com.
• Föreläsningen behöver inte bokas och är kostnadsfri!

Du hittar också eventet på vår Facebooksida, där du på ett enkelt sätt kan hålla dig uppdaterad på eventuella ändringar i programmet eller sprida informationen till vänner och bekanta som du tror kan vara intresserade av att delta.

Vill du sponsra med pris till antingen utställningen eller jaktprovet, anmäler du detta via e-post till Gun Edström (ryttarstigen@gmail.com). Berätta vad du vill skänka och till vad och vilken klass.

OBS! PM till jubileumsutställningen den 15 september hittar du här.

***

SRBS’s 30th anniversary Sep 15–16 2018 at Tånga hed in Vårgårda, Sweden

Welcome to our 30th anniversary with a weekend filled of activities:
– National dog show with the opportunity to win Swedish certificate for Italian judge Adriana Bocca Griffa,kennel Geminorum.
– Lecture on Bracco & Spinone with Cesare Bonasegale. He has been extremely important for both races in Italy and has written a lot about them both, like the book The noble bracco.
– Joint buffet dinner after the lecture.
– CACIT Field trial with all classes & Club Championship for Bracco Italiano & Spinone under judge Niklas Niklasson & Patrik Sjöström.

Entering to the exhibition (Last entry: Aug 16)
Information about field trial
• Registration for hunting trial: yatzy.e@telia.com (Last entry: Aug 17)
• Registration for dinner: larsarnej@telia.com (Last entry: Aug 17)
Booking of accommodation Enter SRBS as booking code. Alternatively, enter “Vårgårda” in the search field at Booking.com 
• The lecture does not need to be booked and is free of charge

You can also find a lot of information at our event page at Facebook. Sharing the event is also a great way of spreading the word to friends who you think might be interested in participating.

If you would like to sponsor either the dog show or fieldtrial, e-mail Gun Edström (ryttarstigen@gmail.com). Tell us what you would like to give, specify if it is for the dog show or the fieldtrial and if you prefer to sponsor a particular class.

NOTE! Download PM in English for the anniversary show September 15 by clicking here.

Följ
Få nyheter direkt till din e-postadress.

Join other followers

Powered By WPFruits.com